Ranking Odpowiedzialnych Firm 2021 – zapraszamy do wzięcia udziału w piętnastej edycji

Zapraszamy do wzięcia udziału w piętnastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, najbardziej wyczekiwanego rankingu w pewnym kręgu. To był szczególny rok, w trudnych warunkach pandemii, ale właśnie w tym czasie odpowiedzialność biznesu nabrała całkowicie nowego wymiaru i – jesteśmy ciekawi czy to się potwierdzi – olbrzymia liczba firm po raz pierwszy podjęła wyzwania zrównoważonego rozwoju na tak dużą skalę.  

Podstawą zestawienia, które zaprezentujemy w ROF będzie przygotowana przez nas ankieta. Od 12 kwietnia rozsyłamy ją do wszystkich dużych firm w Polsce. Mimo że wypełnienie ankiety – dzięki inwencji prof. Bolesława Roka i dużym zmianom na rynku – będzie jak zawsze wyzwaniem, to na pewno warto je podjąć. Dlaczego? Choćby po to, by sprawdzić się na tle innych firm, dla których ważne jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu. A także, aby inni uczestnicy rynku lepiej nas poznali.

Wstęp, czyli kto odpowiada za ROF?

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast partnerem merytorycznym naszego przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeglądem odpowiedzi zajmuje się Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem technologicznym Rankingu jest firma Concret Consulting – dostawca narzędzia wspierającego proces ankietyzacji ROF. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm niezmiennie od piętnastu już lat są profesor Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Ważną informacją, którą co roku szczególnie podkreślamy, jest fakt, że uczestnictwo w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest bezpłatne. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w ROF jest wypełnienie ankiety, a żeby stać się uczestnikiem, wystarczy wysłać e-mail pod adres: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl.

Istotnym zadaniem, jakie dzięki ROF udaje się realizować już od 15 lat, jest dostarczanie firmom narzędzia, umożliwiającego systematyczne porównywanie jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z innymi największymi przedsiębiorstwami w Polsce. Tym bardziej, że treść pytań, na podstawie których tworzony jest ROF, co roku jest zmieniana tak, by sprostać światowym trendom w tej dziedzinie. Nie inaczej było i w tym roku.

Niespodzianki, czyli co nowego w ROF 2021?

W piętnastej edycji ROF wprowadziliśmy kilka zmian. Pojawiły się całkowicie nowe pytania, inne już się zdezaktualizowały i opuściły ranking, z kolei w pozostałych np. zmieniły się kryteria. W rezultacie, liczba pytań kolejny raz zwiększyła się – tym razem do okrągłej liczby 50 zagadnień. Ale, i to niespodzianka, w ostatniej części ankiety spośród 15 pytań należy samodzielnie wybrać 12 tych, które zostaną uznane za najlepiej dopasowane do typu działalności przedsiębiorstwa. A zatem, oczekujemy odpowiedzi na 47 pytań. Pytania w większości są zamknięte lub dotyczą dobrze znanych i często wykorzystywanych wskaźników, opartych m.in. na GRI, dlatego udzielenie odpowiedzi nie powinno być zbyt pracochłonne dla firm aktywnych w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju.

Pozostaliśmy przy ubiegłorocznym systemie wypełniania ankiet – za pomocą aplikacji online, uruchamianej w przeglądarce. Dzięki temu wypełnienie ankiety jest najprostsze, jak to możliwe. By przyspieszyć późniejszą weryfikację odpowiedzi, prosimy tylko, by przy każdym pytaniu podać informacje takie, jak link do odpowiedniej strony internetowej, konkretny wskaźnik lub stosowny przykład.

Aby wypełnić ankietę, należy się zalogować, potwierdzić podany adres e-mail, a następnie… przystąpić do wypełniania ankiety i na koniec zaakceptować ją, co oznacza przesłanie jej do weryfikacji. Dokładniejsze informacje na temat aplikacji przedstawiamy w osobnym tekście.

Za 47 odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie można uzyskać max. 94 proc. punktów. Po zakończeniu procesu przyjmowania ankiet zwrócimy się do wszystkich uczestników ROF o zaznaczenie – w dodatkowej ankiecie – firm w poszczególnych branżach, których działalność Państwa zdaniem zasługuje w ubiegłym roku na szczególne uznanie. Poprosimy również jurorów z Panelu Pozytywnych Postaci (założycieli i mentorów startupów pozytywnego wpływu) o dokonanie podobnego wyboru. Liderzy wytypowani w ten sposób będą mieli szansę uzyskać dodatkowe 6 proc. punktów (po 3 proc. z zestawienia powstałego na bazie ocen dokonanych przez wszystkich uczestników ROF oraz jurorów PPP). Wszystkie informacje dotyczące obliczenia punktacji znajdują się w regulaminie ROF.

Ankieta – badamy trzy obszary

W tym roku 50 pytań zawartych w ankiecie podzieliliśmy na trzy części: „Poziom strategiczny”, „Poziom operacyjny” oraz „Wybrane wyniki”. W końcowych tabelach pokażemy klasyfikację generalną, podział na branże oraz dodatkowe zestawienia. Przypominamy tylko, że wszystkie odpowiedzi mają dotyczyć działań podjętych na rynku polskim w roku 2020 lub stanu na koniec roku kalendarzowego 2020 (o ile w pytaniu nie zaznaczono inaczej).

Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo wziąć udział w piętnastym już Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Aby to uczynić, prosimy o wiadomość na adres ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Wówczas prześlemy informację z linkiem do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi na pytania ankiety ROF należy udzielić nie później niż do 7 maja 2021 roku.

Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań związanych z Rankingiem Odpowiedzialnych Firm, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub przez profil Rankingu Odpowiedzialnych Firm na Facebooku. W sekcji Archiwum na stronie ROF mogą też Państwo pobrać wszystkie edycje rankingu od 2007 roku.

Startupy Pozytywnego Wpływu

Już od trzech lat Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszy niezależna część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Jest ona kierowana do „młodych” przedsiębiorstw, które z wielką pasją realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy jury, zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu, istotnych z punktu widzenia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także specjalny raport, prezentujący najnowsze trendy widoczne w tym ekosystemie w Polsce

Scroll to Top