Ranking Odpowiedzialnych Firm – Startupy Pozytywnego Wpływu 2021

Drugą, niezależną częścią Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest zestawienie „Ranking Odpowiedzialnych Firm – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Wyboru dokonuje odrębnie powołany Panel Pozytywnych Postaci, składający się z liderów opinii środowiska startupowego i społecznego na podstawie wypracowanych kryteriów. Zestawienie to jest elementem procesu tworzenia ekosystemu pozytywnego wpływu w Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach Kozminski Business Hub, czyli międzysektorowego konsorcjum partnerów na rzecz wsparcia oraz rozwoju przedsiębiorczości pozytywnego wpływu w Polsce. Ranking Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu jest istotnym elementem realizacji Strategii Zrównoważonej Transformacji Akademii Leona Koźmińskiego.

Startupy pozytywnego wpływu (SPW) to widoczny już nurt na rynku polskich startupów, w ramach którego podejmowane są m.in. wyzwania przyjęte przez ONZ w postaci 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. SPW to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, podejmowana przez osoby działające z pasją w imię dobra wspólnego, które potrafią doprowadzić do wzrostu wartości organizacji, jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania. Tworzą one wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii, zapewniając wysoki poziom rzetelności organizacyjnej, efektywności i przydatności oferowanych produktów lub usług.

Raporty zawierają wypowiedzi ekspertów dotyczące polskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, szczegółowe opisy działalności najciekawszych w danym roku startupów oraz informacje odnośnie inicjatyw wspierających ten ruch w Polsce. W raportach przedstawiono również innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez startupy pozytywnego wpływu w wybranych branżach – od budownictwa przez edukację i zrównoważoną modę, aż po zdrowie i odpowiedzialną turystykę.

Publikacji Raportu towarzyszy publicznie dostępna i uaktualniana baza online polskich startupów pozytywnego wpływu – obecnie obejmuje ona ponad 450 firm.

http://raportspw.kozminskihub.com/public/docs/Baza%20SPW2020%20v2.pdf

Raporty są przygotowane w ramach Kozminski Business Hub przez zespół słuchaczy studiów podyplomowych na ALK „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” – pod kierunkiem Mirelli Panek-Owsiańskiej i profesora Bolesława Roka. Partnerami są: Samsung, Bank BNP Paribas i Orange Polska. Inicjatywa jest istotnym elementem realizacji Strategii Zrównoważonej Transformacji Akademii Leona Koźmińskiego.

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” (do pobrania):

Raport edycja 2021

[wkrótce]

Raport edycja 2020

http://raportspw.kozminskihub.com/public/docs/Raport%20SPW%202020.pdf

Druga edycja Raportu „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” to kolejny szkic do portretu zjawiska, które budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie. Żyjemy w czasach przełomu i jednocześnie wielkiej niepewności. Dlatego warto dobrze zrozumieć nową falę pozytywnego biznesu, która łączy wiele strumieni, płynących z różnych źródeł. W obliczu nadchodzących zmian powinniśmy zadbać przynajmniej o cztery filary w biznesie: o pasję – która musi towarzyszyć wszelkim poszukiwaniom; o pozytywny wpływ – bo tylko to uzasadnia teraz naszą działalność; o głębokie innowacje – niezbędne na poziomie modeli, procesów i systemów; wreszcie o odpowiedzialność – która niczym kompas moralny zapewni właściwy kierunek.

Raport edycja 2019

http://raportspw.kozminskihub.com/public/docs/Raport%20SPW%202019.pdf

Pierwsza edycja Raportu „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” to opis otwierający nowy obszar w biznesie. Mamy w Polsce do czynienia z początkiem istotnej zmiany na rynku przedsiębiorczości w kontekście społecznej odpowiedzialności i wyzwań sformułowanych w postaci Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Chodzi o społecznie innowacyjne startupy, wdrażające modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie, tworzone zwykle przez młodych ludzi. Motywacja założycieli często jest osobista, ale też wynika z oczekiwań rynku – zarówno użytkowników jak i dużych partnerów biznesowych, instytucjonalnych oraz zmian legislacyjnych stwarzających nowe możliwości.

Scroll to Top