Ranking Odpowiedzialnych Firm – Startupy Pozytywnego Wpływu 2018

W Akademii Leona Koźmińskiego tworzymy pierwszy w Polsce Ekosystem Pozytywnego Wpływu z udziałem liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz najlepszych startupów pozytywnego wpływu. Zapraszamy do współpracy!

Zgłoś się do Rankingu Odpowiedzialnych Firm – Startupy Pozytywnego Wpływu 2018. To całkowicie nowa kategoria w XII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, w której możesz wystartować, jeżeli prowadzisz działalność w ramach innowacyjnego modelu biznesowego generującego korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie.

Wypełnij ankietę! Termin zgłaszania się upływa 3.06.2018.

Zaprosiliśmy osoby z dużym doświadczeniem w tym zakresie do Panelu Pozytywnych Postaci. To oni ocenią zgłoszenia i zaproponują nagrody, wyróżnienia oraz dwie ścieżki rozwoju:

  1. akcelerator dla najbardziej zaawansowanych na drodze maksymalizowania pozytywnego wpływu
  2. inkubator dla poszukujących nowych szans wdrażania społecznie innowacyjnych modeli biznesowych.

Umożliwiamy:

  • Transfer wiedzy, promocję, udział w rynku B2B (z liderami Rankingu Odpowiedzialnych Firm poprzez platformę zakupową) oraz kontakt z inwestorami typu impact investment.
  • Wspólne z naszymi partnerami rozwijanie innowacyjnych modeli biznesowych generujących korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie.
  • Szkolenia i mentoring z udziałem m.in. menedżerów ds. sustainability/CSR/innowacji z najlepszych firm, konsultantów i przedsiębiorców.
  • Wzajemną edukację i rozwój liderów pozytywnego wpływu w startupach (sustainable entrepreneurs) i w korporacjach (sustainable intrapreneurs) w Akademii Pozytywnego Wpływu.
  • Dostęp do platformy współpracy, bazy wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących przedsiębiorczości pozytywnego wpływu oraz perspektyw jej rozwoju w ramach UE.
  • Korzystanie z wiedzy, mądrości i możliwości partnerów Ekosystemu Pozytywnego Wpływu, studentów, absolwentów, pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego oraz współpracowników z partnerskich ośrodków akademickich z całego świata.
  • Udział w uroczystym podsumowaniu obu części Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz w konferencjach i prezentacjach organizowanych przez Kozminski Business Hub.

Zgłoszenia mogą pochodzić m.in. od małych przedsiębiorstw i organizacji, startupów i spółdzielni, działających we wszystkich możliwych branżach, ale szczególnie nam zależy na takich jak: produkcja/dystrybucja/współdzielenie i sprzedaż żywności (bio, organic, vege), odpowiedzialna i etyczna moda (sustainable fashion), wyposażenie wnętrz, dekonsumpcja, zrównoważone usługi miejskie podnoszące jakość życia, budownictwo przyjazne środowisku, zamykanie obiegu surowców, powtórne wykorzystanie, bioekonomia, edukacja na rzecz rozwoju, kultura/sztuka/nauka, współdzielenie wiedzy, usługi włączania grup marginalizowanych oraz inne, które wspierają realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Przyjmujemy, że status prawny zgłaszanych przedsięwzięć może być dowolny, ale oczekujemy, że założyciele nastawiają się na systematyczne zwiększanie swojego pozytywnego wpływu z wykorzystaniem technologii i społecznie innowacyjnych modeli biznesowych.

Definicja: Startup Pozytywnego Wpływu (SPW) to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych poprzez zmiany wzorców produkcji i konsumpcji, stylu życia, w kierunku systematycznego zwiększania dobrego śladu. SPW tworzy wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii oraz podnoszenie efektywności, poziomu rzetelności organizacyjnej i jakości oferowanych produktów lub usług, doprowadzając do ciągłego wzrostu pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania.

Tak! dla rozwoju przedsiębiorczości pozytywnego wpływu. Wspólnie wzmocnimy w Polsce falę nowej przedsiębiorczości podejmującej wyzwania zrównoważonego rozwoju. Przypływ firm pozytywnego wpływu umożliwi radykalne zwiększenie efektywności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. 

Wypełnij ankietę! Termin zgłaszania się upływa 3.06.2018.