O rankingu

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Ranking umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym.

Od 2018 roku organizatorem ROF jest Kozmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za dokonanie przeglądu przesłanych ankiet odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Wyniki Rankingu są od 2009 roku publikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

W 2018 roku poszerzyliśmy ROF o drugą, niezależną część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Ta część jest kierowana do przedsiębiorstw powstałych w ciągu ostatnich pięciu lat, które realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy powołanego jury – Panelu Pozytywnych Postaci – zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu w różnych branżach, istotnych z punktu widzenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Startup pozytywnego wpływu to innowacyjna forma przedsiębiorczości tworząca wartość zrównoważoną, skierowana na zmiany jakości i stylu życia, wzorców produkcji i konsumpcji, w kierunku zwiększania dobrego śladu. Koźmiński Business Hub rozpoczyna w ten sposób proces budowania w Akademii Leona Koźmińskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, z udziałem liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz najlepszych startupów pozytywnego wpływu w Polsce.

Twórcy Rankingu Odpowiedzialnych Firm:

Prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok

analityk i redaktor Jarosław Horodecki