Ranking Odpowiedzialnych Firm 2022 – zapraszamy do wzięcia udziału w szesnastej edycji

Zapraszamy do wzięcia udziału w już szesnastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, czyli najbardziej wyczekiwanego rankingu, który ocenia największe spółki działające w Polsce pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania. Ankieta, będąca podstawą tegorocznej edycji rankingu na pewno będzie dla uczestników ROF doskonałym narzędziem, które pozwoli sprawdzić poziom przygotowania biznesu na różnorodne wyzwania najbliższej przyszłości.

A tych, niestety, nie brakuje, bo żyjemy w burzliwych czasach pandemii, wojny u naszych granic oraz narastających trudności gospodarczych. Trudno przewidzieć, co przyniosą najbliższe miesiące. W tych trudnych warunkach, właśnie teraz, od lat promowana przez nas odpowiedzialność biznesu, powinna stać się dla każdej firmy jednym z najważniejszych elementów jej strategii. Czy w Polsce wiele spółek podejmuje wyzwania i stara się zmienić na lepsze? Mamy nadzieję, że tegoroczna ankieta pozwoli nam to sprawdzić.

Jak zawsze, podstawą zestawienia, które zaprezentujemy w ROF będzie przygotowana przez nas, wspomniana już ankieta. Od 21 kwietnia rozsyłamy ją do wszystkich dużych firm w Polsce. W tym roku składa się z 50 pytań, które najczęściej wymagają odpowiedzi „tak/nie” wraz z krótkimi wyjaśnieniami. Niemniej, dzięki prof. Bolesławowi Rokowi, wypełnienie jej pozostaje nie lada wyzwaniem, które jednak na pewno warto podjąć. Każdy wszak chce sprawdzić, jak jego firma wypada na tle konkurencji. A Ranking Odpowiedzialnych Firm pozwala to zrobić.

Wstęp, czyli kto odpowiada za ROF?

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast partnerem merytorycznym naszego przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeglądem odpowiedzi zajmuje się Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm niezmiennie od piętnastu już lat są profesor Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki, analityk i redaktor.

Ważną informacją, którą co roku szczególnie podkreślamy, jest fakt, że uczestnictwo w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest bezpłatne. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w ROF jest wypełnienie ankiety, a żeby stać się uczestnikiem, wystarczy wysłać e-mail pod adres: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl.

Istotnym zadaniem, jakie dzięki ROF udaje się realizować już od 15 lat, jest dostarczanie firmom narzędzia, umożliwiającego systematyczne porównywanie jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z innymi największymi przedsiębiorstwami w Polsce. Tym bardziej, że treść pytań, na podstawie których tworzony jest ROF, co roku jest zmieniana tak, by sprostać światowym trendom w tej dziedzinie. Nie inaczej było i w tym roku.

Co nowego w ROF 2022?

W tegorocznej ankiecie zawarto 50 pytań o zróżnicowanym charakterze w trzech częściach: poziom strategiczny (I), poziom operacyjny (II), wybrane wyniki (III). Pierwsze dwie części to zestaw pytań zamkniętych, które niekiedy wymagają uzupełnienia, w postaci np. wskazania podstawy udzielonej odpowiedzi. Oczywiście, jak co roku, pojawiły się nowe lub zmienione pytania. Tak, by nadążać za zmianami, które dokonują się w naszym otoczeniu. W trzeciej części znajdziemy zaś dziesięć pytań o wybrane wyniki spółki – w odróżnieniu do ankiety z minionego roku, tym razem uwzględniamy każdą z odpowiedzi.

Tegoroczna nowość to także nowy sposób wypełniania ankiety. Tym razem to aplikacja online na platformie Koźmiński Business Hub pod adresem www.kozminskihub.edu.pl. Wypełnianie ankiety powinno być szybkie i proste. Należy jedynie założyć konto w systemie, co zajmuje kilkanaście sekund. I praktycznie od razu można rozpocząć wypełnianie ankiety, także w ramach pracy zespołowej – w każdej chwili można zaprosić do współpracy kolejne osoby, udzielając im dostępu do wypełnianego dokumentu.

Adresy, kontakty…

Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo wziąć udział w szesnastym już Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Aby to uczynić, prosimy o wiadomość na adres ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Wówczas prześlemy informację z linkiem do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi na pytania ankiety ROF należy udzielić nie później niż do 20 maja 2022 roku.

Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań związanych z Rankingiem Odpowiedzialnych Firm, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub przez profil Rankingu Odpowiedzialnych Firm na Facebooku. W sekcji Archiwum na stronie ROF mogą też Państwo pobrać wszystkie edycje rankingu od 2007 roku.

Startupy Pozytywnego Wpływu

Już od trzech lat Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszy niezależna część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Jest ona kierowana do „młodych” przedsiębiorstw, które z wielką pasją realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy jury, zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu, istotnych z punktu widzenia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także specjalny raport, prezentujący najnowsze trendy widoczne w tym ekosystemie w Polsce

 

Scroll to Top