Rozpoczynamy wysyłkę zaproszeń oraz ankiet do dwunastej edycji ROF

Jak co roku, niezmiennie od dwunastu lat, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF). W tym roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz.

Od początku istnienia ROF uczestnictwo w nim jest darmowe – to informacja warta podkreślenia. Warunkiem wzięcia udziału w ROF jest jedynie wypełnienie i przesłanie ankiety, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rankingu. Z kolei ważna korzyść dla uczestników to możliwość otrzymania wiarygodnej oceny swojego zaawansowania, a także… nagród i wyróżnień. Bardzo ważnym zadaniem ROF jest też dostarczanie firmom narzędzia, dzięki którym mogą one systematycznie porównywać jakość systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z innymi przedsiębiorstwami. Tym bardziej, że treść pytań, na podstawie których tworzony jest ROF, co roku jest zmieniana tak, by sprostać światowym trendom w tej dziedzinie.

W tegorocznej, dwunastej już edycji ROF, wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, kierując się m.in. uwagami, które regularnie otrzymujemy od uczestników rankingu. Tym razem podstawą do przygotowania zestawienia jest ankieta złożona z 40 pytań zamkniętych. To zmiana, która zdecydowanie uprości proces wypełniania ankiety. W celu szybszej weryfikacji prosimy przy każdym pytaniu o link do pełnej informacji na dany temat bądź o podanie konkretnego wskaźnika lub przykładu. To istotna zmiana, która ma zachęcać do większej transparentności uczestniczących firm.  

Ankieta składa się z czterech części: „Odpowiedzialne prowadzenie biznesu”, „Polityka zrównoważonego rozwoju”, „Zarządzanie pozytywnym wpływem”, „Wybrane wskaźniki odpowiedzialności”. Wszystkie odpowiedzi dotyczą działań podjętych na rynku polskim w roku 2017 lub stanu na koniec roku kalendarzowego 2017 (o ile w pytaniu nie zaznaczono inaczej).

W tym roku poszerzamy ROF o drugą, niezależną część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Ta część jest kierowana do przedsiębiorstw powstałych w ciągu ostatnich pięciu lat, które realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy powołanego jury – Panelu Pozytywnych Postaci – zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu w różnych branżach, istotnych z punktu widzenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Startup pozytywnego wpływu to innowacyjna forma przedsiębiorczości tworząca wartość zrównoważoną, skierowana na zmiany jakości i stylu życia, wzorców produkcji i konsumpcji, w kierunku zwiększania dobrego śladu. Koźmiński Business Hub rozpoczyna w ten sposób proces budowania w Akademii Leona Koźmińskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, z udziałem liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz najlepszych startupów pozytywnego wpływu w Polsce.

Mamy nadzieję, że zdecydujecie się wziąć udział w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm, a następnie włączyć się w rozwój ekosystemu pozytywnego wpływu. Aby to uczynić prosimy o wiadomość na adres ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Wówczas wyślemy ankietę, którą należy wypełnić i odesłać nie później niż do 30 kwietnia 2018 roku. Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań związanych z Rankingiem, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub przez profil Rankingu Odpowiedzialnych Firm na Facebooku. W sekcji Archiwum mogą też Państwo pobrać wszystkie edycje ROF od 2007 roku.

Scroll to Top