Grupa Ergo Hestia liderem „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”

Osiemnasta edycja „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (dawniej Ranking Odpowiedzialnych Firm) zakończyła się wręczeniem nagród w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. W tym roku w rankingu wzięło udział prawie 70 firm, a zainteresowanie nim wyraziło niemal 150 przedsiębiorstw. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowały się 62 firmy, a pierwszą pozycję w tym gronie zajęła Grupa Ergo Hestia.

W osiemnastej edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” pierwsze miejsce zajęła Grupa Ergo Hestia, która po raz pierwszy została liderem rankingu, choć wcześniej już pięć razy zajmowała miejsce na podium zestawienia ogólnego. Drugie miejsce zajmuje BNP Paribas Bank Polska, czyli ubiegłoroczny lider, na trzeciej pozycji jest zaś ING Bank Śląski. Tuż poza podium znalazły się Jeronimo Martins Polska oraz NatWest Group Polska, natomiast na piątym miejscu został sklasyfikowany Santander Bank Polska.

O rankingu

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” to nowa odsłona Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który od wielu lat jest cenionym na rynku barometrem dojrzałości odpowiedzialnego zarządzania w największych firmach. To już 18. edycja Rankingu, organizowanego przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego.

Ranking powstaje w oparciu o wyniki z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania prezentowane samodzielnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – prof. Bolesława Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka ESG. Co roku zawartość ankiety jest zmieniana – adekwatnie do stanu rynku i oczekiwań interesariuszy. W przygotowanie ankiety włączono specjalnie powołaną Radę Naukową Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Akademii Leona Koźmińskiego i jej partnerów Climate Leadership UNEP/GRID i Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Mariusz Gołąb, Aneta Skubida, dr Katarzyna Frankowiak, Piotr Biernacki, dr inż. Agnieszka Sznyk, dr hab. Robert Sroka, Michał Purol, Marcin Milczarski, prof. Franjo Mlinaric, Piotr Kowalik.

W tym roku poziom trudności ankiety będącej podstawą do stworzenia rankingu był bardzo wysoki, a pytania dotyczyły wszystkich obszarów związanych z raportowaniem ESG. W tegorocznej ankiecie zawarto aż 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu sekcjach. Ankieta nawiązuje bezpośrednio do najnowszych wytycznych raportowania w ramach Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które już obowiązują wybrane podmioty działające na polskim rynku, a w perspektywie dwóch lat obejmą ponad 3.000 największych spółek.

Liderzy branżowi

Jak w każdej edycji rankingu, wyróżniliśmy też branżowych liderów.

 • W branży „bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” kolejne pozycje na podium zajęły: Grupa Ergo Hestia, BNP Paribas Bank Polska oraz ING Bank Śląski.
 • W branży „dobra konsumpcyjne” na pierwszym miejscu podium stanął Danone, drugie miejsce zajęła Coca-Cola HBC Polska, a trzecie miejsce to Żywiec Zdrój oraz Kompania Piwowarska.
 • W branży „farmacja i medycyna” kolejne trzy miejsca na podium zajęły: Sanofi-Aventis, LUX MED, Polpharma.
 • W branży „handel” liderem została firma Jeronimo Martins Polska, drugie miejsce zajął Lidl, natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowano firmę Kaufland Polska Markety.
 • W branży „paliwa, energetyka, wydobycie” zwycięzcą został Tauron Polska Energia, drugie miejsce zajmuje Energa, na trzecim są zaś Polenergia oraz Polska Grupa Energetyczna.
 • W branży „produkcja przemysłowa i chemiczna” liderem została firma Signify Poland, a kolejne dwa miejsca zajęły Schumacher Packaging oraz Holcim Polska.
 • W branży „telekomunikacja, technologia, media i rozrywka” kolejne trzy miejsca na podium zajmują Orange Polska, T-Mobile Polska i Edge1S.
 • W branży „transport, logistyka, usługi” pierwsze miejsce na podium zajęła firma ROHLIG SUUS Logistics, na drugiej pozycji znalazła się firma Kuehne + Nagel, na trzeciej zaś Stena Recycling.

Liderzy obszarów ESG

W tym roku wyróżniono także liderów poszczególnych obszarów ESG.

 • W obszarze E, środowiskowym, liderem jest firma Signify Poland, natomiast na drugiej pozycji znalazły się aż cztery firmy: Grupa Ergo Hestia, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski oraz Coca-Cola HBC Polska. Trzecie miejsce zajmuje Jeronimo Martins Polska.
 • W obszarze S, społecznym, liderem jest Grupa Ergo Hestia, na drugim miejscu są BNP Paribas Bank Polska oraz Polska Grupa Energetyczna, trzecią pozycją zajmują zaś cztery firmy: ING Bank Śląski, NatWest Group Polska, Santander Bank Polska oraz Orange Polska.
 • W obszarze G, ład korporacyjny, najwyższą możliwą liczbę punktów uzyskało aż 12 firm: Grupa Ergo Hestia, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, NatWest Group Polska, Kompania Piwowarska, Santander Bank Polska, Signify Poland, Credit Agricole Polska, Polenergia, Polski Koncern Naftowy Orlen oraz Bank Ochrony Środowiska. Na drugiej pozycji znajdują się firmy Schumacher Packaging, Carlsberg Polska, Tauron Polska Energia, Energa oraz Orange Polska. Trzecie miejsce zajmują zaś Coca-Cola HBC Polska, Danone, Żywiec Zdrój, Lidl, Bank Millennium, SumiRiko Poland, Grupa Azoty i mBank.

Startupy Pozytywnego Wpływu

„Rankingowi ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” towarzyszył – podobnie jak w ubiegłych latach – Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem Zmiany”, wraz z bazą 730 najważniejszych polskich startupów pozytywnego wpływu. Po raz 7. przyznano też wyróżnienia laureatom Listy Startupów Pozytywnego Wpływu w poszczególnych kategoriach.

Do 6. edycji Raportu „Startupy Pozytywnego Wpływu 2024” zaprosiliśmy founderki i founderów startupów impaktowych, osoby zajmujące się inwestycjami, mentoringiem i doradztwem oraz przedstawicielki i przedstawicieli największych firm, które od lat współpracują ze startupami pozytywnego wpływu. Raport jest przygotowywany w ramach Kozminski Business Hub pod kierunkiem profesora Bolesława Roka i Mirelli Panek-Owsiańskiej z pomocnym udziałem słuchaczy corocznych edycji studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego „Perspektywa ESG. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie”.

Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni przez Panel Pozytywnych Postaci, czyli 16 osób aktywnych w tym środowisku, liderek i liderów opinii. Są to: Adrian Migoń, Agnieszka Oleksyn-Wajda, Anna Węgrzynowicz, Berenika Pel, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Justyna Markowicz, Mikołaj Szyc, Klementyna Sęga, Maciej Otrębski, Magda Andrejczuk, Michał Miszułowicz, Monika Kulik, Piotr Boulange, Przemek Pohrybieniuk oraz Bolesław Rok i Mirella Panek-Owsiańska.

Dzięki innowacyjności, pasji i zaangażowaniu, startupy pozytywnego wpływu podejmują najbardziej istotne wyzwania dotyczące zrównoważonej przyszłości. Korzyści dostrzegają nie tylko liderzy Rankingu ESG, poszukujący radykalnie innowacyjnych rozwiązań wspierających swoje strategie odpowiedzialnego zarządzania, inwestorzy nakierowani na maksymalizację pozytywnego wpływu, ale też konsumenci korzystający z produktów i usług umożliwiających zmianę w codziennych wyborach.

W ramach Ekosystemu Zmiany, do 130 laureatów z wcześniejszych lat w tym roku dołączyły 24 podmioty. W kategorii „twórcy pozytywnej technologii” to: Astrotectonic, Biostra, Fresh Inset, Green Sequest, Waterly; w kategorii „usługi dobre dla świata”: Maas Loop, Sustainable Fashion Institute, TerGo, Fabryka Rozsady, Kuuler. W kategorii „dostawcy pozytywnej zmiany”: Coffideas, Inclusive Barista, Miejska AquaFarma, Radio 357, Użyj.to. Natomiast w kategorii: „pozytywna edukacja”: Econverse, Omyu, Parenteen, Smart Kids Planet, zaś w kategorii „produkty dobre dla świata”: Ecopolplast, Guru tempeh, Lutkala, Millek, Slappa.

Partnerami Ekosystemu Zmiany są Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, Orange Polska, Danone i Grupa Żabka.

Raport i baza do pobrania: https://kozminskihub.com/raport-startupy-pozytywnego-wplywu/

Podsumowanie

Wyniki „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” oraz „Listy Startupów Pozytywnego Wpływu” ogłoszono podczas gali, która odbyła się 26 czerwca w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. Tegoroczna edycja „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” zgromadziła duże grono uczestników, zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów pomiędzy innowacyjnymi startupami a dużymi przedsiębiorstwami, najbardziej zaawansowanymi w procesie transformacji. Organizatorem gali był Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego.

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to najważniejsze na polskim rynku zestawienie największych spółek, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Partnerami rankingu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i UNEP/GRID Warszawa. Partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi, jest Deloitte, zaś partnerem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita. Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, analityk i redaktor.

Łącznie w „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” wzięło udział już 270 największych firm działających na polskim rynku. Ranking może być przydatnym narzędziem dla wszystkich dużych przedsiębiorstw w Polsce w ramach przygotowywania się do obowiązkowej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i jednocześnie do lepszej współpracy z bankami. Z tej formy edukacji corocznie korzysta ok. 150 największych spółek, niektóre wyłącznie dla własnych potrzeb, nie zgadzając się na publikację wyników w Rankingu.

Około 30 największych spółek systematycznie, od wielu lat, uczestniczy w publikacji Rankingu, zwykle znajdując się w czołówce – i w tym roku jest podobnie. Niezależnie od niewielkich zmian w punktacji i rotacji swoich pozycji w tym zestawieniu, są to podmioty najlepiej przygotowane do wielkiej transformacji ESG, która już wkrótce będzie codzienną rzeczywistością dla ponad 3.000 spółek w Polsce. Niestety, zdecydowana większość tych podmiotów nie jest na to przygotowana.

Wszelkie informacje na temat wyników rankingu można uzyskać pod adresem jaroslaw.horodecki@rankingodpowiedzialnychfirm.pl, telefonicznie: 601 21 58 97 lub na stronie www.rankingodpowiedzialnychfirm.pl, gdzie są publikowane pełne wyniki „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”, a także wszystkich jego poprzednich edycji.

Scroll to Top