ROF 2023 – startujemy tuż po świętach!

Jak co roku, o mniej-więcej tej samej porze, rozpoczynamy kolejną edycję Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Czym jest wspomniany ranking? Jak niezmiennie podkreślamy, to jedno z najlepszych narzędzi, dzięki któremu można ocenić jakoś odpowiedzialnego zarządzania. Co więcej, ROF umożliwia dokonanie takiej oceny w zestawieniu z najważniejszymi uczestnikami rynku, w tym z wieloma najważniejszymi firmami, które działają w Polsce.

Ankieta, która jest podstawą tegorocznej edycji ROF jeszcze lepiej wpisuje się w potrzeby uczestników rankingu. Przede wszystkim dlatego, że tym razem zawarte w niej pytania podzielone są na jedenaście części, zgodnie z przyjętymi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Już za rok zaczną one obowiązywać również spółki działające na polskim rynku (w perspektywie dwóch lat będzie to około 4 tys. największych spółek).

Tym bardziej zatem zapraszamy do uczestnictwa w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 17. już wydaniu. Jak zawsze zostało ono przygotowane przez dwóch autorów: Bolesława Roka z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, redaktora i analityka. Organizatorem rankingu jest zaś Kozmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerami Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2023 są zaś Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte.

Bezpłatne uczestnictwo – wystarczy zgłoszenie

Oczywiście, niezmiennie od siedemnastu lat, uczestnictwo w ROF jest bezpłatne i dobrowolne. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w tym przedsięwzięciu prosimy o stosowną informację. Najlepiej przy tym zgłosić się pod adresem:

rankingodpowiedzialnychfirm@gmail.com lub ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl

Dzięki temu najszybciej otrzymają Państwo informację o wysyłce starcie tegorocznej edycji i wysyłce ankiet. Rzecz jasna, jak co roku, będziemy też wysyłać stosowne zaproszenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Rankingiem Odpowiedzialnych Firm, można też kontaktować się poprzez e-mail lub przez profil Rankingu Odpowiedzialnych Firm na Facebooku. W sekcji Archiwum na stronie ROF mogą też Państwo pobrać poprzednie edycje rankingu.

Scroll to Top