Jeszcze jest szansa, by wypełnić ankietę do tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm!

W związku z tym, że w tym roku w niektórych, dużych organizacjach zebranie danych do ankiety jest trudniejsze niż w minionych latach, przedłużamy nieco termin nadsyłania wypełnionych dokumentów. Nowy termin to 9 maja 2020 roku. Mamy nadzieję, że to pozwoli bez pośpiechu zebrać brakujące dane. 🙂

Zapraszamy do wzięcia udziału w czternastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który odbędzie się w tym roku w szczególnych warunkach pandemii. W tych czasach potrzebujemy jednak normalności, a jej przejawem niech będzie możliwość wypełnienia, jak co roku, stworzonej przez nas ankiety, która jest podstawą zestawienia. Jak mówi prof. Bolesław Rok, z którym przygotowujemy Ranking, trudny czas pozwala nam na uświadomienie sobie znaczenia budowania odporności organizacyjnej na najtrudniejsze wyzwania, a tym jest właśnie zrównoważone zarządzanie.

Rzecz jasna, jak zawsze, wzięcie udziału w ROF to szczególne wyzwanie, warto jednak na nie się zdecydować. Choćby po to, by sprawdzić się na tle innych firm, dla których ważne jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Wstęp, czyli kto odpowiada za ROF?

Podobnie jak w minionym roku organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym naszego przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeglądem odpowiedzi zajmuje się Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem technologicznym Rankingu jest firma Concret Consulting – dostawca narzędzia wspierającego proces ankietyzacji ROF. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm niezmiennie od czternastu już lat są profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Ważną informacją, którą co roku szczególnie podkreślamy, jest fakt, że uczestnictwo w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest darmowe. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w ROF jest wypełnienie ankiety, a żeby stać się uczestnikiem, wystarczy wysłać e-mail pod adres: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl.

A jaka jest korzyść z uczestnictwa w ROF? Naszym zdaniem bardzo ważna jest możliwość otrzymania wiarygodnej oceny swojego zaawansowania, ale także… nagród i wyróżnień. Istotnym zadaniem, jakie ROF realizuje od 14 lat, jest też dostarczanie firmom narzędzia, dzięki któremu można systematycznie porównywać jakość systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z innymi przedsiębiorstwami. Tym bardziej, że treść pytań, na podstawie których tworzony jest ROF, co roku jest zmieniana tak, by sprostać światowym trendom w tej dziedzinie. Nie inaczej było i w tym roku.

Niespodzianki, czyli co nowego w ROF 2020?

W czternastej edycji ROF wprowadziliśmy kilka zmian. Liczba pytań zwiększyła się, lecz nieznacznie – do 44. Nie będzie to więc problemem. Pozostaliśmy też przy ubiegłorocznym systemie wypełniania ankiet – za pomocą aplikacji online, uruchamianej w przeglądarce. Dzięki temu wypełnienie ankiety jest najprostsze, jak to możliwe. By przyspieszyć późniejszą weryfikację odpowiedzi, prosimy tylko, by przy każdym pytaniu podać informacje takie, jak link do odpowiedniej strony internetowej, konkretny wskaźnik lub stosowny przykład.

Aby wypełnić ankietę, należy się zalogować, potwierdzić podany adres e-mail, a następnie… przystąpić do wypełniania ankiety i na koniec zaakceptować ją, co oznacza przesłanie jej do naszej weryfikacji. Dokładniejsze informacje na temat aplikacji przedstawiamy w osobnym tekście.

Ankieta – badamy cztery obszary

W tym roku 44 pytania zawarte w ankiecie podzieliliśmy na cztery obszary: „Etyczna kultura organizacyjna”, „Zrównoważone zarządzanie”, „Pozytywny wpływ”, „Wybrane wskaźniki odpowiedzialności”. W końcowych wynikach pokażemy zatem nie tylko klasyfikację generalną oraz podział na branże, lecz także liderów poszczególnych obszarów. Przypominamy tylko, że wszystkie odpowiedzi mają dotyczyć działań podjętych na rynku polskim w roku 2019 lub stanu na koniec roku kalendarzowego 2019 (o ile w pytaniu nie zaznaczono inaczej).

Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo wziąć udział w czternastym już Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Aby to uczynić, prosimy o przesłanie wiadomości pod adres ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Wówczas prześlemy informację o sposobie wypełnienia ankiety. Jest na to sporo czasu, bo odpowiedzi na poszczególne pytania należy udzielić nie później, niż do 30 kwietnia 2020 roku.

Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań związanych z Rankingiem Odpowiedzialnych Firm, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub przez profil Rankingu Odpowiedzialnych Firm na Facebooku. W sekcji Archiwum na stronie ROF mogą też Państwo pobrać wszystkie edycje rankingu od 2007 roku.

Startupy Pozytywnego Wpływu

Jak w minionym roku, Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszy niezależna część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Jest ona kierowana do przedsiębiorstw powstałych w ciągu ostatnich pięciu lat, które realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy jury, zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu w różnych branżach, istotnych z punktu widzenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Startup pozytywnego wpływu to innowacyjna forma przedsiębiorczości tworząca wartość zrównoważoną, skierowana na zmiany jakości i stylu życia, wzorców produkcji i konsumpcji, w kierunku zwiększania dobrego śladu. Koźmiński Business Hub rozpoczyna w ten sposób proces budowania w Akademii Leona Koźmińskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, z udziałem liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz najlepszych startupów pozytywnego wpływu w Polsce.

Scroll to Top