Więcej korzyści z udziału w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, czyli analiza uzyskanych wyników

Proponujemy przygotowanie szczegółowej analizy wyników uzyskanych w tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm w odniesieniu do rezultatów z poprzednich lat, średnich wyników branży, liderów i najbliższej konkurencji. Oczywiście, porównania takie prowadzone są zgodnie z naszym zobowiązaniem uwidocznionym w regulaminie Rankingu Odpowiedzialnych Firm: nie ujawniamy szczegółowych informacji o odpowiedziach innych firm, przedstawiamy jedynie uśrednione wartości poszczególnych parametrów.

Przygotowana przez nas analiza pozwala dokonać precyzyjnej oceny zaawansowania firmy w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Informacje pozwalają m.in.:

– ocenić z perspektywy poprzednich lat działalność firmy w obszarach: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju i zarządzanie pozytywnym wpływem,

– zestawić konkretne osiągnięcia firmy z osiągnięciami liderów, zarówno z danej branży, jak i ogólnie,

– określić największe wyzwania w dalszym rozwoju strategii i procedur odpowiedzialności biznesu,

– doskonalić wyniki w kluczowych obszarach CSR – na podstawie wskaźników w ROF,

– skuteczniej i bardziej efektywnie zarządzać społeczną odpowiedzialnością w firmie,

– lepiej rozumieć kierunki rozwoju oczekiwań rynkowych i społecznych.

Analiza ma formę prezentacji, w której przedstawiamy szczegółowe wyniki na wykresach, uzupełniając je komentarzami i rekomendacjami dotyczącymi polityki i praktyki CSR danej firmy. Autorami analizy są prof. Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki. Zamówiona analiza może być przedstawiona osobiście w ramach dyskusji podczas umówionego spotkania w firmie dla zespołu CSR lub też dostarczona bez spotkania.

Proszę o kontakt: jaroslaw.horodecki@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. telefon 601 21 58 97.

Z przykładową analizą z poprzednich lat (skrócony dokument) można zapoznać się w tym miejscu. Oczywiście co roku uwzględniamy specyfikę danej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Scroll to Top