Szczegółowa analiza wyników Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018

Jak co roku po ogłoszeniu wyników Rankingu Odpowiedzialnych Firm proponujemy przygotowanie szczegółowej analizy wyników uzyskanych w tegorocznej oraz wcześniejszych edycjach ROF. Autorami analizy są prof. Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki. Wspomniany dokument ma formę prezentacji, w której w formie wykresów i komentarzy przedstawiamy analizę oraz rekomendacje dotyczące polityki CSR.

Oczywiście zgodnie z naszym zobowiązaniem uwidocznionym w regulaminie Rankingu Odpowiedzialnych Firm, wspomniane dokumenty nie mogą zawierać szczegółowych informacji o odpowiedziach konkurencyjnych firm. Zawierają za to uśrednione wartości poszczególnych parametrów, m.in. w ramach branż, czy też liderów całego rankingu i branży.

Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z przykładową analizą z poprzednich lat, skrócony dokument z 2016 roku można znaleźć pod w tym miejscu. Zaznaczam przy tym, że co roku uwzględniamy specyfikę danej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

W razie jakichkolwiek sugestii co do innych informacji, jakie mogą być dla Państwa przydatne – proszę o kontakt. E-mail to: jaroslaw.horodecki@rankingodpowiedzialnychfirm.pl, natomiast telefon to 601 21 58 97. Jeśli jest to technicznie możliwe, postaram się sprostać oczekiwaniom.

Cena wspomnianej analizy to 4000 zł + VAT. Jeżeli zaś po dostarczeniu analizy wchodziłoby też w grę jej szczegółowe omówienie podczas spotkania – 5000 zł + VAT.

Scroll to Top