Coca-Cola HBC i Schenker liderami
XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm

11.05.2017

Pierwsze miejsce ex-equo w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajęły firmy Coca-Cola HBC i Schenker. Obie firmy uzyskały maksymalną liczbę punktów na poziomie diamentowym, czyli w najwyższej kategorii tegorocznego zestawienia, do której zakwalifikowało się tylko dziewięć firm. Drugie miejsce w tej kategorii uzyskała Polpharma, trzecie natomiast – Orange Polska.

Na poziomie platynowym liderami XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm zostały firmy PKN Orlen, Grupa Żywiec oraz Grupa Raben. Drugą pozycję zajęła firma Sitech, trzecie zaś wspólnie zajęły ING Bank Śląski oraz Grupa Adamed. W sumie na poziomie platynowym znalazło się 14 firm.

Najwięcej przedsiębiorstw znalazło się na poziomie kryształowym. Liderem tej części XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm został Bank BGŻ BNP Paribas. Kolejne dwie pozycje zajęły ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Górażdże Cement. W sumie do poziomu kryształowego zakwalifikowało się 39 firm.

Wyniki XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm ogłoszono podczas gali, która odbyła się 11 maja, w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, z udziałem Jacqueline Kacprzak, Sekretarza Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

W tegorocznym Rankingu poszczególne firmy zostały ocenione w ramach trzech istotnych form CSR, opisanych poprzez trzy kolory. Firmy „kryształowe” koncentrują się na doskonaleniu swoich relacji z interesariuszami, „platynowe” przede wszystkim realizują zasady zrównoważonego rozwoju, zaś „diamentowe” podejmują najważniejsze wyzwania w ramach odpowiedzialnych innowacji. CSR staje się platformą umożliwiającą różnorodne podejścia do nowej roli biznesu w społeczeństwie – mówi prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez Dziennik Gazetę Prawną. Od 2007 roku tworzą go prof. Bolesław Rok, dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego – odpowiedzialny za merytoryczną stronę rankingu – oraz Jarosław Horodecki, zajmujący się analizą danych i przygotowaniem finalnych zestawień. Partnerem Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za weryfikację odpowiada zaś Deloitte.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już ponad 200 firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. W tym roku dodatkowo zwrócono na istotne wyzwania podejmowane przez najlepsze firmy w ramach odpowiedzialnych innowacji.

Wszelkie informacja na temat wyników rankingu można uzyskać pod adresem jaroslaw.horodecki@infor.pl, telefonicznie: 601 21 58 97 lub na stronie www.rankingodpowiedialnychfirm.pl, gdzie zostaną opublikowane pełne wyniki XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Scroll to Top