XI edycja Rankingu Odpowiedzialny Firm w tym roku pod hasłem Responsible Innovation

Dziennik Gazeta Prawna serdecznie zaprasza na Galę ogłoszenia wyników XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, która odbędzie się 11 maja 2017 roku, o godz. 15:30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Katowice, Plac Sławika i Antalla 1), podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Uroczystość wręczenia wyróżnień poprzedzi panel dyskusyjny „Kultura zmiany czy zmiana kultury – dojrzały CSR w dojrzałej organizacji biznesowej”, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia:

  • Jak reagować na coraz większe zainteresowanie odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu?
  • Zmiana roli społecznej odpowiedzialności w polskiej kulturze korporacyjnej.
  • Co dalej z komunikacją CSR – w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym?
  • Biznes, samorządy, państwo – jak długo projekt CSR pozostaje „własnością” firmy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na Europejski Kongres Gospodarczy pod adresem http://www.eecpoland.eu/

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane od wielu lat zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W jedenastej edycji zestawienia do CSR podeszliśmy nowocześnie, zgodnie ze światowymi trendami, czyli mocniej uwzględniliśmy odpowiedzialne innowacje, zrównoważony rozwój i odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Zmianom uległa również metodologia. Podstawą do stworzenia tegorocznego rankingu była jedna ankieta składająca się z 50 pytań zamkniętych z dwoma odpowiedziami do wyboru. Ponadto wprowadziliśmy zupełnie nowy podział ze względu na stopień zaangażowania w kwestie związane z odpowiedzialnością biznesu. Wyróżniliśmy trzy poziomy: diamentowy, platynowy oraz kryształowy. Szczegóły Rankingu są opisane w Regulaminie.

Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone na Gali, a następnie opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Towarzyszyć mu będą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

Kontakt w sprawie Rankingu:

Jarosław Horodecki
Redaktor Raportu
tel.: 601 21 58 97
e-mail: jaroslaw.horodecki@infor.pl

Scroll to Top