Ranking Odpowiedzialnych Firm – Startupy Pozytywnego Wpływu 2020

W Akademii Leona Koźmińskiego funkcjonuje pierwszy w Polsce Ekosystem Pozytywnego Wpływu z udziałem liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz najlepszych startupów pozytywnego wpływu. Zapraszamy do współpracy!

Ranking Odpowiedzialnych Firm – Startupy Pozytywnego Wpływu to dodatkowa kategoria w 14. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, w której mogą wziąć udział firmy, o ile prowadzą działalność w ramach innowacyjnego modelu biznesowego, generującego korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie.

Prześlij swoje zgłoszenie do ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu 2020

Zaprosiliśmy osoby z dużym doświadczeniem w tym zakresie do Panelu Pozytywnych Postaci. To one ocenią zgłoszenia i zaproponują nagrody, wyróżnienia oraz dwie ścieżki rozwoju:

  1. akcelerator dla najbardziej zaawansowanych na drodze maksymalizowania pozytywnego wpływu
  2. inkubator dla poszukujących nowych szans wdrażania społecznie innowacyjnych modeli biznesowych.

Umożliwiamy:

  • Transfer wiedzy, promocję, udział w rynku B2B (z liderami Rankingu Odpowiedzialnych Firm poprzez platformę zakupową) oraz kontakt z inwestorami typu impact investment.
  • Wspólne z naszymi partnerami rozwijanie innowacyjnych modeli biznesowych generujących korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie.
  • Szkolenia i mentoring z udziałem m.in. menedżerów ds. sustainability/CSR/innowacji z najlepszych firm, konsultantów i przedsiębiorców.
  • Wzajemną edukację i rozwój liderów pozytywnego wpływu w startupach (sustainable entrepreneurs) i w korporacjach (sustainable intrapreneurs) w Akademii Pozytywnego Wpływu.
  • Dostęp do platformy współpracy, bazy wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących przedsiębiorczości pozytywnego wpływu oraz perspektyw jej rozwoju w ramach UE.
  • Korzystanie z wiedzy, mądrości i możliwości partnerów Ekosystemu Pozytywnego Wpływu, studentów, absolwentów, pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego oraz współpracowników z partnerskich ośrodków akademickich z całego świata.
  • Udział w uroczystym podsumowaniu obu części Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz w konferencjach i prezentacjach organizowanych przez Kozminski Business Hub.

Definicja: Startup Pozytywnego Wpływu (SPW) to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych poprzez zmiany wzorców produkcji i konsumpcji, stylu życia, w kierunku systematycznego zwiększania dobrego śladu. SPW tworzy wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii oraz podnoszenie efektywności, poziomu rzetelności organizacyjnej i jakości oferowanych produktów lub usług, doprowadzając do ciągłego wzrostu pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania.

Tak! dla rozwoju przedsiębiorczości pozytywnego wpływu. Wspólnie wzmocnimy w Polsce falę nowej przedsiębiorczości podejmującej wyzwania zrównoważonego rozwoju. Przypływ firm pozytywnego wpływu umożliwi radykalne zwiększenie efektywności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. 

Prześlij swoje zgłoszenie do ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu 2020