O rankingu

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami i branżami, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. Szczegóły Rankingu są opisane w Regulaminie.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest co roku opracowywany przez prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Jarosławem Horodeckim, a weryfikowany przez firmę Deloitte. Patronem rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Wyniki Rankingu są od 2009 roku publikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

Firmy, które są mniej zaawansowane w procesie wdrażania zasad CSR mają możliwość udzielenia odpowiedzi w ramach skróconej i uproszczonej ankiety, będącej podstawą do stworzenia dodatkowego zestawienia o nazwie „Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych”.

Twórcy Rankingu Odpowiedzialnych Firm:

Prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok

redaktor Jarosław Horodecki