Ranking Odpowiedzialnych Firm 2019 – Prezentacja

Prezentacja pokazana podczas uroczystości wręczenia nagród uczestnikom Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2019 roku. ...
15 czerwca 201972 DownloadsDownload