Zbigniew Bochniarz

Ekonomista, od 1986 roku pracował jako profesor wizytujący na University of Minnesota, współtworzył Center for Nations in Transition w Humphrey Institute. Był doradcą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) dla Wschodniej Europy. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, członkiem założycielem fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie, współzałożycielem Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.