Krzysztof Grochowski

Partner Zarządzający funduszu Simpact. Jednocześnie zarządza spółką CoFund realizującą usługi doradcze oraz audytowe. Od lat związany z Funduszem Współpracy, gdzie koordynuje prace biura wsparcia sektora publicznego. Ekspert wielu instytucji wdrażających programy pomocowe, uczestniczył w tworzeniu modelu funkcjonowania oraz realizacji polityki inwestycyjnej kilku funduszy VC w Polsce.