Joanna Gajda-Wróblewska

Od 2015 roku w Banku BNP Paribas odpowiada za wzmacnianie świadomości pracowników w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, rozwijanie wpływu społecznego Banku, współpracę Banku z organizacjami społecznymi, zaangażowanie społeczne pracowników oraz tematykę ekonomii społecznej. Absolwentka studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas. Prywatnie społeczniczka, mama Tymona, pasjonująca się edukacją wczesnodziecięcą i wychowująca w duchu rodzicielstwa bliskości.

Scroll to Top